Thứ năm, ngày 12/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Hưng Đạo

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường Bình Khê 1

Thứ hai, ngày 16/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Tràng An

Thứ ba, ngày 17/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Quyết Thắng

Thứ tư, ngày 18/12/2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Vĩnh Khê

Hôm nay: Thứ tư, ngày 11 / 12 / 2019
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP chỉ đạo phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học tại trường TH Kim Đồng